Selectați documentul de care aveți nevoie

Extras de Carte Funciară

Procură documentul ce confirmă situația legală a unui imobil înregistrat.

Extras de Plan Cadastral

Obține documentul ce reprezintă situația tehnică a unui imobil înregistrat.

Certificat Constatator

Accesează documentul ce atestă detaliile oficiale ale unei entități juridice.

Cazier Judiciar

Solicită documentul oficial care conține istoricul infracțiunilor unei persoane.