Politica de confidențialitate

1. Generale

1.1. Noi, Everything Data Solutions („Compania” sau „Operatorul”), adresa de e-mail: asistenta@digigov.ro („Adresa de e-mail”), procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal ca parte a utilizării de către dumneavoastră a produselor noastre („Produse”) sau platformei („Platformă” și, împreună cu Produsele, „Servicii”). Vă asigurăm că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal într-un mod confidențial și responsabil. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se efectuează în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor („GDPR”) și cu legislația română și europeană privind protecția datelor cu caracter personal.

1.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în condiții de legalitate, echitate și transparență, cu asigurarea securității adecvate a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale. Personalul nostru angajat respectă cu strictețe cerințele legale în privința protecției datelor cu caracter personal și are grijă ca toate operațiunile de prelucrare să fie realizate numai în interesul dumneavoastră.

1.3. În această Politică de confidențialitate dorim să vă oferim informații despre Companie, natura, domeniul de aplicare și scopurile colectării și utilizării datelor, pentru a vă oferi o perspectivă asupra prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

1.4. Pentru Produsele noastre, vom procesa datele dumneavoastră numai în conformitate cu scopurile și mijloacele pe care le determinați. În aceste cazuri, vă vom furniza acorduri separate de prelucrare a datelor cu caracter personal.

1.5. Operatorul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în sensul GDPR este Compania. Ne puteți contacta la adresa de corespondență de mai jos sau prin e-mail folosind adresa de e-mail.

2. Despre noi

Operatorul: EVERYTHING DATA SOLUTIONS SRL
Sediul social: Bucureşti, Sectorul 2, Str. Barbu Văcărescu, Nr. 143, Etaj 1, Apartament 2
Număr de înregistrare la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti: J40/7878/2020
Cod unic de înregistrare fiscală: 42763857
E-mail: asistenta@digigov.ro

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor:
Adresa de corespondența: Str. Stănilești nr. 56, sector 1, București
E-mail: dpo@digigov.ro

3. Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

3.1. Pentru orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată vă asigurăm că datele dumneavoastră sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și, în cazul în care este necesar, actualizate; în acest sens vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

3.2. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele. După această perioadă, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse cu excepția cazului în care este permisă stocarea acestora în condițiile legii.

4. Datele pe care le prelucrăm

4.1. Date de identificare: Prelucrăm astfel de date cu caracter personal pe care dumneavoastră, în calitate de utilizator al Serviciilor, ni le puneți la dispoziție, de exemplu la înregistrare sau atunci când utilizați Serviciile („Datele”). Datele de identificare pot fi: nume, prenume, adresa de domiciliu, data nașterii, locul nașterii, cetățenie, CNP, informații din actul de identitate, semnătura, naționalitate, sex, date privind membrii de familie. Date de contact: număr de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu sau reședință.

4.2. Utilizarea site-ului web: Dacă vizitați site-ul nostru web, procesăm numai datele personale pe care browserul dumneavoastră le comunică serverului nostru. Colectăm următoarele date, care ne sunt necesare pentru a afișa corect site-ul și pentru a garanta stabilitatea și securitatea:

 • Adresa IP;
 • marca de dată și oră, diferența de timp față de GMT;
 • site-ul solicitat, site-ul de pe care a fost trimisă solicitarea, volumul de date transmis;
 • starea accesului/codul de stare HTTP;
 • browser, operating system, interface, language and version of the browser software.

4.3. Date de înregistrare: La înregistrare colectăm și procesăm următoarele informații:

 • detalii înregistrare: data înregistrării, parola;
 • informații personale: nume complet; adresa de e-mail; adresa, cod poștal, oraș, regiune, țară;
 • informații despre companie (opțional): numele companiei, site-ul web, codul fiscal;
 • informații de plată;
 • tipul cardului de credit, ultimele patru cifre, data expirării;
 • adresa de e-mail PayPal;
 • data plății, codul facturii, moneda, suma;
 • plata lunară sau anuală.

4.4. Date de utilizare a produsului: Datele prelucrate în timpul utilizării Serviciilor sunt prelucrate de noi numai ca procesator, nu ca operator de date cu caracter personal.

5. De ce prelucrăm datele dumneavoastră

5.1. Scop: Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru următoarele scopuri („Scopuri”):

 • Prestarea unor servicii: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract;
 • Îndeplinirea obligațiilor legale: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale (de exemplu: contabilitate, evidență financiară și arhivare);
 • Gestionarea relațiilor cu clienții, inclusiv buletine informative;
 • Securitatea și stabilitatea Serviciilor.

5.2. 5.2. Legalitatea prelucrării: legalitatea prelucrării (Art. 6 GDPR) decurge din:

5.2.1. consimțământul dvs., în cazul în care v-am solicitat consimțământul explicit (alin. 1 lit. a) din GDPR);

5.2.2. necesitatea îndeplinirii contractului, deoarece datele dumneavoastră sunt necesare pentru o utilizare satisfăcătoare a Serviciilor (art. 1 lit. b) din GDPR);

5.2.3. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Companiei (art. 1 lit. c) din GDPR);

5.2.4. interesele legitime urmărite de Companie sau de un terț (alin. 1 lit. f ) din GDPR).

5.3. Interese legitime: Interesele legitime ale Companiei sunt să monitorizeze, să analizeze și să îmbunătățească Serviciile, să vă sprijine cu orice pentru a proteja securitatea, integritatea, performanța și funcționalitatea Serviciilor și pentru a vă oferi produse și servicii personalizate.

6. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

6.1. Utilizare: Folosim Datele pe care dumneavoastră, în calitate de utilizator al produsului, ni le-ați furnizat, numai în scopuri descrise. În anumite situații punctuale vom apela la parteneri externi. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către partenerii externi ai noștri se va face doar dacă aceștia oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în GDPR și să asigure protecția drepturilor persoanei vizate.

 • Instituții publice și autorități publice: Prelucrarea datelor cu caracter personal în aceste cazuri se va face pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice și în baza unor reglementări legale speciale.
 • Avocați, auditori sau alți consultanți externi: Prelucrarea datelor de către aceste categorii profesionale se va face doar cu respectarea strică a secretului profesional și a confidențialității datelor cu caracter personal.

6.2. Transfer: transmitem Datele către terți numai, dacă acest lucru este (i) necesar pentru Scopuri pentru care au fost colectate, de ex. atunci când folosim furnizori de servicii, (ii) pentru a răspunde unei solicitări din partea unei autorități naționale, (iii) din cauza unei hotărâri judecătorești sau (iv) dacă ați consimțit în prealabil.

6.3. Prestatori de servicii:

6.3.1. Pentru unele părți ale Serviciilor noastre, folosim furnizori terți pentru a prelucra date pentru noi, cum ar fi Stripe Payments Limited;

6.3.2. Atunci când utilizați unii dintre furnizorii de servicii, datele sunt transferate către destinatari din țări terțe și anume SUA.

7. Refuzul de a ne furniza datele

Vom prelucra datelor cu caracter personal doar în condiții de legalitate, respectând cu strictețe principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal stabilite de legislația națională și europeană. Nu aveți obligația de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal însă refuzul acestuia va conduce la imposibilitatea accesării serviciilor noastre.

8. Inexistența unui proces decizional automatizat

Datele cu caracter personal precum și oricare dintre operațiunile de procesare din cadrul Serviciilor noastre nu includ un proces decizional bazat exclusiv pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv crearea de profiluri.

9. Ștergerea și siguranța datelor

9.1. Ștergere: Datele vor fi șterse dacă (a) vă revocați consimțământul și nu există alt temei de prelucrare sau o obligație legală din partea noastră de a stoca datele; (b) Datele nu mai sunt necesare pentru a îndeplini contractul de utilizare privind Produsul sau (c) stocarea este sau devine nepermisă din punct de vedere legal. O solicitare de ștergere nu afectează Datele, dacă stocarea este necesară din punct de vedere legal, de exemplu în scopuri contabile.

9.2. Măsuri de siguranță: Pentru a evita accesul neautorizat la Date și, în general, a securiza Datele, aplicăm următoarele măsuri de siguranță: transmisie criptată, stocare criptată, un concept de autorizare, un concept de copiere de rezervă a datelor și măsuri de siguranță fizică pentru servere. Aceste măsuri de siguranță sunt revizuite în mod constant pentru a se conforma celor mai recente evoluții tehnologice.

10. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

10.1. Compania asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu acordul exprimat de dumneavoastră și conform prevederilor legale. Accesul la informațiile tratate drept confidențiale va fi limitat la acele persoane, care prin natură activității desfășurate, este necesar să ia cunoștință de aceste informații în scopul ducerii la îndeplinire a scopului, raporturilor juridice născute în relație cu Operatorul. Aceste persoane sunt ținute să respecte caracterul confidențial al acestor informații, asumându-și la rândul lor obligația de a asigura și păstra confidențialitatea acestor date și informații și de a le prelucra în conformitate cu cerințele legale.

 • Datele care sunt necesare în scopuri legate de serviciile oferite vor fi stocate pe durata contractului de prestări servicii, respectiv pe perioada de timp necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor legale;
 • Datele legate de plăți/facturare vor fi stocate pe o perioadă de 10 ani, conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea;
 • Prelucrarea datelor în scop de marketing va avea loc pe durata relației contractuale cu Operatorul, precum și după încetarea acesteia. În situația în care dumneavoastră vă retrageți consimțământul privind marketing direct, datele nu vor mai fi prelucrate în acest scop, din momentul retragerii consimțământului.
 • De asemenea, datele dumneavoastră pot fi prelucrate și pe durata existenței unei obligații legale pentru păstrarea datelor, respectiv pe durata de existența a unui alt temei justificativ legal, în conformitate cu exigențele art. 6 din GDPR.

11. Informații despre drepturi

 • Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că Operatorul prelucrează sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal iar în caz afirmativ, acces la datele respective și la anumite informații stabilite de GDPR.
 • Dreptul la rectificarea datelor: Aveți dreptul de a obține din partea noastră rectificarea datelor cu caracter personal inexacte. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): Cunoscut în special ca „dreptul de a fi uitat“, acesta se bazează pe principiul de a garanta oricărui individ libertatea de a face ce vrea cu datele sale personale, inclusiv de a le șterge, dacă nu există un motiv convingător sau special pentru continuarea procesării și stocării acestora.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: Restricționarea prelucrării înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: Scopul acestui drept este de a vă oferi posibilitatea efectivă de a avea mai mult control asupra datelor cu caracter personal. Dreptul de portabilitate a datelor se aplică numai în cazul în care: datele sunt procesate prin mijloace automate; dumneavoastră v-ați dat consimțământul pentru prelucrare; prelucrarea este necesară pentru a îndeplini condițiile stipulate printr-un contract.
 • Dreptul de opoziție: Aveți dreptul de a vă opune atunci când prelucrarea datelor personale se face în scopuri de marketing direct; pentru realizarea de profiluri; prin mijloace automate; sau în scopuri științifice sau istorice.
 • Dreptul de a nu fi supus unor decizii automatizate, inclusiv profilarea: Pentru a asigura conformitatea cu acest drept, Compania va identifica în permanență dacă oricare dintre operațiunile procesare include un proces automat de luare a deciziilor și va actualiza procedurile în consecință pentru a răspunde cerințelor GDPR.
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia în anumite condiții expres prevăzute de legislația națională și europeană precum și dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

Pentru a vă exercita oricare dintre drepturi menționate mai sus pentru sau pentru a transmite orice fel de întrebare sau nelămurire privind aspectele menționate în prezenta Politică de confidențialitate vă puteți adresa folosind datele de contact menționate la începutul acestui document.

12. Cookie-uri

12.1. Ce sunt cookie-urile? Site-ul web folosește „cookie-uri” – fișiere text mici care sunt plasate pe computerul utilizatorului, smartphone-ul și/sau stocate de browser. Dacă serverul respectiv al site-ului nostru este din nou accesat de către utilizatorul site-ului/produsului, browserul utilizatorului trimite cookie-ul primit mai sus înapoi la server. Serverul poate evalua informațiile primite în acest mod în diferite moduri. Cookie-urile pot fi utilizate, de exemplu, pentru a gestiona reclamele pe site sau pentru a facilita navigarea pe o pagină web.

12.2. Dezactivarea cookie-urilor: utilizatorul poate dezactiva instalarea cookie-urilor introducând setările corespunzătoare în software-ul browserului său (de exemplu, în Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera sau Safari). Cu toate acestea, în acest caz, utilizatorul poate pune în pericol utilizarea întregii game de funcții de pe site.

12.3. Politica privind cookie-urile: vă rugăm să consultați Politica privind cookie-urile pentru mai multe informații.

13. Servicii de analiză

13.1. Google Analytics:

13.1.1. General: Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. („Google”). Google Analytics folosește cookie-uri. Informațiile despre utilizarea de către dvs. a site-ului web create de un cookie, vor fi de obicei transmise unui server Google din SUA și stocate acolo. Site-ul web folosește Google Analytics împreună cu opțiunea „_anonymizeIP()”. Aceasta înseamnă că adresa dumneavoastră IP va fi scurtată de Google în prealabil în statele membre ale UE sau în alte state membre ale Acordului privind Spațiul Economic European. Doar în cazuri excepționale, întreaga adresă IP va fi transmisă unui server Google din SUA și scurtată acolo. Prin urmare, orice legătură cu o anumită persoană este exclusă și datele personale sunt șterse imediat. Adresa IP transmisă de browserul dumneavoastră în cadrul utilizării Google Analytics nu va fi combinată cu alte date deținute de Google.

13.1.2. Plug-in: Puteți împiedica colectarea de date prin intermediul cookie-ului cu privire la utilizarea de către dvs. a site-ului web (inclusiv adresa dumneavoastră IP), precum și prelucrarea de către Google a acestor date, prin descărcarea și instalarea următorului plug-in de browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro.

13.1.3. Scop: În numele operatorului site-ului web, Google va folosi aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului web, pentru a alcătui rapoarte despre activitățile site-ului web și pentru a oferi operatorului servicii suplimentare legate de utilizarea site-ului web și a internetului. Utilizăm Google Analytics pentru a analiza și a putea îmbunătăți în mod constant utilizarea site-ului nostru web. Prin statistici putem îmbunătăți serviciile noastre și le facem mai interesante pentru utilizatori. În acele cazuri speciale în care datele personale sunt transmise în SUA, Google este certificat prin scutul de confidențialitate UE-SUA. Baza prelucrării este articolul 6 alin. 1 alin. f GDPR.

13.1.4. Informații despre furnizorul terță parte: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001; Termeni: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html; prezentare generală privind protecția datelor: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro; și Politica de confidențialitate: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/.

14. Modificări ale acestei politici de confidențialitate

Serviciile noastre sunt dinamice și introducem frecvent funcționalități noi, ceea ce poate necesita colectarea de informații noi. În cazul în care Compania decide să modifice această Politică de confidențialitate, va posta acele modificări direct în Servicii.